РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK

РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK

Перед Вами знаходяться дані по зацікавленості політикою і політичними подіями в середовищі користувачів Facebook на території
України.

РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK РІВЕНЬ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ПОЛІТИКОЮ В УКРАЇНІ ЗГІДНО З ДАНИМИ FACEBOOK
Майже 40% населення України – користувачів FB, зацікавлені в події, які відбуваються на політичному просторі
України та світу. В цілому це значення є середнім показником для країн Східної Європи. Так в Польщі цей
показник дорівнює 38%, в Словаччині – 33%, в Чехії – 34%. З цих показників можна зробити висновки, що кожна з перерахованих
країн переживає певний період абсентеїзму. Цей етап пов’язаний з тією чи іншою проблемною ситуацією, яка спричинила за
собою кризові явища і як наслідок розчарування і втрату інтересу до політики. Але для західних суспільств такий відсоток
є вельми низьким. Так у Великобританії відсоток зацікавленості становить 47%, в Канаді теж 47%, а в США – 58%.
Причину такої різниці потрібно шукати в ступені розвиненості інститутів влади і політичної культури. відповідна культура
почала формуватися в Україні лише в кінці 80-х років, і її розвиток мав непослідовний характер, який
вилився у фрагментарність. Процес формування культури зазнавав штучне уповільнення, що сприяло ще більшому
регіоналізації та роз’єднаності. Громадянське суспільство в Україні знаходиться на етапі зародження, що відповідно обмежує його
можливості впливу на те, що відбувається в політиці, тоді як в США інститути громадського контролю відіграють вагому роль в політиці.
Різниця в зацікавленості політичною тематикою в різних містах України полягає в різній політичній культурі
населення регіонів країни. Так Західний регіон і Львів зокрема завжди був найактивнішим на політичному полі України, а
Схід і Південь навпаки – більш пасивними. Цю тенденцію можна простежити за фактом явки на вибори до Верховної Ради 2014 року,
де явка склала 70% і 47% в Львівській і Дніпропетровській областях відповідно. Київ, як і будь-яка столиця, є
серединним меридіаном для даних по країні і зараз не є винятком.
Падіння інтересу до політики буде тривати, так як розчарування в політиках і політичних силах тільки збільшується, а
позитивну оцінку несуть менша частина ініціатив і реформ, які робить діюча влада (згідно з дослідженням
соціологічної групи «Рейтинг»).
Отже, якщо не відбудеться будь – яка сезонна активність (вибори, прийняття суспільно – важливих законів), то
зацікавленість буде зменшуватися.